دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، مرداد و شهریور 1396، صفحه 231-461 
3. بررسی کارایی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی آماری LARS-WG و SDSM در شبیه‌سازی دما و بارش

صفحه 253-262

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردویی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم


6. بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب با استفاده از صفحات ژئوگرید

صفحه 289-297

سپیده اکرمی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی بیک


11. جذب کادمیم در سطح نانو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در سوسپانسیون های خاک

صفحه 349-358

ثمانه آریابد؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ محمد حسن انتظاری


12. اثر شوری و خاک آلوده به فاضلاب بر جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت

صفحه 359-368

الهام فتحی دره نیجه ء؛ مسعود پارسی نژاد؛ فرهاد میرزایی؛ بابک متشرع زاده


20. بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای‌خودکار در سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

صفحه 461-451

وحید رضاوردی نژاد؛ محمد سعید رشیدی؛ عیسی معروفپور؛ حسین رضایی؛ جواد سرابی


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند 1396 آذر و دی 1396، صفحه 689-928 مهر و آبان 1396، صفحه 463-688 مرداد و شهریور 1396، صفحه 231-461 فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-230