تماس با ما

 نشانی: 

کرج – خیابان دانشکده،  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی،

 

 کد پستی 77871-31587         صندوق پستی 4111        

 

 تلفن و نمابر 32227607-026

 

 پست الکترونیک: ijswr@ut.ac.ir

https://eitaa.com/joinchat/1396703792Ca912363dd5


 

CAPTCHA Image