انتشار به صورت ماهنامه

با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی، با کسب مجوز از وزارت علوم این مجله از مرداد ماه سال 1398 بصورت ماهنامه به چاپ خواهد رسید.