اخبار و اعلانات

انتشار به صورت ماهنامه

با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی، با کسب مجوز از وزارت علوم این مجله از مرداد ماه سال 1398 بصورت ماهنامه به چاپ خواهد رسید.

مطالعه بیشتر