داوران

عنوان نام نام خانوادگی رتبه علمی شناسه پژوهشگر (ORCID) Web of Science ResearcherID:
دکتر مهدی طاهری دانشیار 0000-0001-5039-873x  
دکتر نعیمه عنایتی ضمیر دانشیار 0000-0001-5041-1471 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2257293
دکتر ادریس تقوای سلیمی استادیار 0000-0001-5069-0116 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2103738
دکتر سیروان بابایی استادیار 0000-0001-5084-2140 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2075106
دکتر فرهود کلاته دانشیار 0000-0001-5192-9408 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29240176
دکتر سمیه سیما استادیار 0000-0001-5232-6756 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29043373
خانم مهرانه خدامرادپور استادیار 0000-0001-5268-2494 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28944631
دکتر سید علیرضا سید جلالی دانشیار 0000-0001-5297-1675 https://www.webofscience.com/wos/author/record/820778
دکتر مهدی فولادی پناه استادیار 0000-0001-5305-2718 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2275514
دکتر هادی گلوی استادیار 0000-0001-5311-1116 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1178754
خانم ساناز دادشی سایر 0000-0001-5364-246X  
آقای سید ابراهیم دهقانیان مربی 0000-0001-5401-8765  
  علی رضا امیریان چکان استادیار 0000-0001-5482-5487 https://www.webofscience.com/wos/author/record/36690628
دکتر منصوره کوهی استادیار 0000-0001-5528-7633 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3235651
دکتر امین Baghizadeh دانشیار 0000-0001-5587-2621 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28790127
دکتر علی رحیمی خوب استاد 0000-0001-5624-5427  
دکتر پناه محمدی سایر 0000-0001-5661-8641 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11585918
دکتر افسانه عالی نژادیان بیدآبادی استادیار 0000-0001-5669-2489  
دکتر Mehry Akbary دانشیار 0000-0001-5711-2490  
دکتر ابراهیم سپهر استاد 0000-0001-5843-0669 https://www.webofscience.com/wos/author/record/688595
  جواد بهمنش استاد 0000-0001-5856-9951 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2583534
دکتر حمیدرضا اولیایی دانشیار 0000-0001-5928-2557  
دکتر علی رضا توسلی استادیار 0000-0001-6012-4417  
دکتر علی شهریاری استادیار 0000-0001-6061-4029 https://www.webofscience.com/wos/author/record/991872
دکتر نادر مختارانی استادیار 0000-0001-6061-4029  
دکتر مجید خانعلی دانشیار 0000-0001-6133-4862 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2516501
دکتر حسن فرحبخش استاد 0000-0001-6172-3825 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1351945
دکتر فردین صادق زاده دانشیار 0000-0001-6174-3463 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1306798
دکتر مجید محمودآبادی استاد 0000-0001-6230-9482 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1305865
دکتر احمد غلامی دانشیار 0000-0001-6246-0457  
آقای یحیی چوپان سایر 0000-0001-6275-6717  
دکتر حمید زارع ابیانه* سایر 0000-0001-6346-2438  
آقای بهرام چوبین سایر 0000-0001-6350-7157 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1801127
دکتر عباس ملکی استادیار 0000-0001-6367-2793  
دکتر محمدکیا کیانیان گل افشانی استادیار 0000-0001-6461-1335  
دکتر پریسا علمداری استادیار 0000-0001-6520-300X https://www.webofscience.com/wos/author/record/1501508
دکتر علی اشرف امیری نژاد استادیار 0000-0001-6552-599X https://www.webofscience.com/wos/author/record/2441071
دکتر بهرام بختیاری دانشیار 0000-0001-6555-4328 https://www.webofscience.com/wos/author/record/928575
  فرهاد رجالی دانشیار 0000-0001-6570-9430  
دکتر (غیرفعال) غیرفعال) دانشیار 0000-0001-6608-7012  
دکتر عزیز مجیدی دانشیار 0000-0001-6608-7012  
خانم یاسمن شکوهی فر سایر 0000-0001-6617-9793  
آقای رضا حسین زاده اصل سایر 0000-0001-6692-5012  
خانم محبوبه ابوالحسنی زراعتکار استادیار 0000-0001-6697-8464  
آقای سید محمد Hosseini-Moghari سایر 0000-0001-6766-5283 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2478751
دکتر حسین عساکره استاد 0000-0001-6799-0547  
دکتر محمود باقری دانشیار 0000-0001-6820-5318 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2409374
دکتر رضوان طالب نژاد استادیار 0000-0001-6845-7531 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1976356
دکتر سعید ملکی استاد 0000-0001-6884-4259  
دکتر میلاد ابراهیمی سایر 0000-0001-6944-0707  
دکتر سعید جلالی هنرمند دانشیار 0000-0001-6958-8007  
دکتر فرشته مدرسی سایر 0000-0001-7033-5402 https://www.webofscience.com/wos/author/record/731933
آقای نوید قاجارنیا سایر 0000-0001-7159-1555 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2158988
دکتر محسن حسینعلی زاده دانشیار 0000-0001-7178-7117  
دکتر میرعلی محمدی استاد 0000-0001-7194-9393 https://www.webofscience.com/wos/author/record/880995
دکتر محمود فاضلی استادیار 0000-0001-7259-6593 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2070487