دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 463-688 (مهر و آبان) 
استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

صفحه 491-502

10.22059/ijswr.2017.63416

عمار حبیبی کندبن؛ مریم کیهانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ مهرداد شیخ حسینی


برآورد برخی ویژگی‌های مبنایی خاک‌ توسط طیف‌سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان

صفحه 573-585

10.22059/ijswr.2017.211591.667498

صلاح الدین کریمی؛ مسعود داوری؛ حسینعلی بهرامی؛ ابراهیم بابائیان؛ سید محمد طاهر حسینی


جداسازی و شناسایی سیانوباکترها از خاک‌های فوق شور پارک ملی کویر

صفحه 625-637

10.22059/ijswr.2017.212139.667506

عاطفه اعتمادی خواه؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ مصطفی نوروزی