دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 463-688 (مهر و آبان) 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کارآئی مدل نیمه توزیعی SWAT در شبیه سازی جریان رودخانه ای (مطالعة موردی حوضه آبخیز تالار استان مازندران)

صفحه 463-476

عباس غلامی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ مهدی وفاخواه؛ کریم سلیمانی


2. کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی در تحلیل فراوانی سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

صفحه 477-489

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


3. استفاده از شاخص‌های خارجی فرآیند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین

صفحه 491-502

عمار حبیبی کندبن؛ مریم کیهانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ مهرداد شیخ حسینی


11. برآورد برخی ویژگی‌های مبنایی خاک‌ توسط طیف‌سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان

صفحه 573-585

صلاح الدین کریمی؛ مسعود داوری؛ حسینعلی بهرامی؛ ابراهیم بابائیان؛ سید محمد طاهر حسینی


12. بررسی دقت اطلاعات بارش شبکه‌بندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 587-598

سید محمد حسینی موغاری؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی


15. جداسازی و شناسایی سیانوباکترها از خاک‌های فوق شور پارک ملی کویر

صفحه 625-637

عاطفه اعتمادی خواه؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ مصطفی نوروزی


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند 1396 آذر و دی 1396، صفحه 689-928 مهر و آبان 1396، صفحه 463-688 مرداد و شهریور 1396، صفحه 231-461 فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-230