دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی

1. معادله نیتروژن بحرانی گیاه ذرت در منطقه پاکدشت

صفحه 1-9

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان


8. افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

صفحه 87-94

بهنام رشیدی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی


9. مدل‌سازی کمی رهاسازی پتاسیم از فلدسپار توسط باکتری باسیلوس

صفحه 95-103

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسدزاده؛ محسن برین


17. تأثیر نانورس بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی

صفحه 187-194

سید محمد علی زمردیان؛ شبنم مغیث پور


19. مطالعه میدانی کارایی نوارهای حائل گیاهی در حفاظت آب‌وخاک

صفحه 205-216

ایمان صالح؛ عطااله کاویان؛ محمود حبیب نژاد؛ زینب جعفریان


شناسنامه علمی شماره

21. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند 1396 آذر و دی 1396، صفحه 689-928 مهر و آبان 1396، صفحه 463-688 مرداد و شهریور 1396، صفحه 231-461 فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-230