دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی

1. معادله نیتروژن بحرانی گیاه ذرت در منطقه پاکدشت

صفحه 1-9

10.22059/ijswr.2017.61336

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان


8. افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

صفحه 87-94

10.22059/ijswr.2017.61343

بهنام رشیدی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی


9. مدل‌سازی کمی رهاسازی پتاسیم از فلدسپار توسط باکتری باسیلوس

صفحه 95-103

10.22059/ijswr.2017.61344

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسدزاده؛ محسن برین


19. مطالعه میدانی کارایی نوارهای حائل گیاهی در حفاظت آب‌وخاک

صفحه 205-216

10.22059/ijswr.2017.61354

ایمان صالح؛ عطااله کاویان؛ محمود حبیب نژاد؛ زینب جعفریان