دوره و شماره: دوره 52، شماره 5 - شماره پیاپی 65، مرداد 1400 
سیلیسیم‌کارایی ارقام مختلف ذرت در یک خاک آهکی

صفحه 1275-1286

10.22059/ijswr.2021.317643.668875

فاطمه پرویزنیا؛ بابک متشرع زاده؛ حسین میر سیدحسینی؛ سید مجید موسوی


اثرات اندازه رسوب روی ظرفیت جداسازی جریان شیاری در شیب‌های تند سراوان رشت

صفحه 1373-1382

10.22059/ijswr.2021.313807.668804

میثاق پرهیزکار؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ محمد رضا خالدیان؛ حسین اسدی


ارزیابی مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع(ETo) در دشت الشتر

صفحه 1409-1421

10.22059/ijswr.2021.319027.668894

آرین حیدری مطلق؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ شادمان ویسی