دوره و شماره: دوره 52، شماره 8، آبان 1400 
تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات ریخت‌شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (هاشمی و شیرودی)

صفحه 2019-2033

10.22059/ijswr.2021.313450.668799

شهرام محمود سلطانی؛ محمدتقی کربلایی آقاملکی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مسعود کاووسی؛ عباس شهدی کومله


ارزیابی روابط برآورد بده جریان خروجی از دریچه های کشویی

صفحه 2077-2091

10.22059/ijswr.2021.325160.668991

امین سیدزاده؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی*؛ آندریاس مالچریک


بهینه‌سازی شبکه ANFIS برای شبیه‌سازی دراز مدت بارندگی شهر بابلسر

صفحه 2111-2123

10.22059/ijswr.2021.323558.668970

علی جمالوندی؛ بهروز یعقوبی؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو


تأثیر پوشش گیاهی صلب بر نرخ انتقال رسوب در سواحل

صفحه 2155-2168

10.22059/ijswr.2021.325233.668994

گلناز میرزاخانی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح اله فتاحی


اثر برخی مواد نفتی بر آب‌گریزی خاک‌های با بافت مختلف

صفحه 2237-2251

10.22059/ijswr.2021.322001.668935

راضیه دریایی؛ سید علی اکبر موسوی؛ رضا قاسمی؛ مسعود ریاضی