دوره و شماره: دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1843-2098 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل کیفیت خاک بوم‌سازگان حوزه آبخیز شازند

صفحه 1843-1854

محبوبه کیانی هرچگانی؛ سیدحمیدرضا صادقی


3. تأثیر استفاده از زئولیت بر افزایش مقدار تبخیر در حوضچه‌های تبخیری

صفحه 1871-1883

غزال یاری زاده؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ عبدالمجید لیاقت


4. شبیه‌سازی عددی و تجربی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی برای خاک لومی رسی

صفحه 1885-1897

زهرا اسکندری تادوانی؛ خلیل اژدری؛ مهدی دلقندی؛ سید حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


7. تأثیر کود‌های زیستی نیتروژنی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چمران و شیرودی)

صفحه 1927-1936

سید ما شااله حسینی؛ علی تسلیمی؛ یعقوبعلی کرمی؛ منوچهر دستفال


9. استفاده از روش طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در مدل‌سازی شوری خاک اراضی مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

صفحه 1951-1962

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی


10. ارزیابی کارایی مدل‌های برآورد تابش خورشید در سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 1963-1973

بیژن صداقت مصعبی؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ خلیل قربانی


11. تأثیر شوری بر عملکرد ذرت در مراحل مختلف رشد

صفحه 1975-1983

رضا سعیدی؛ مسعود سلطانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس ستوده نیا


12. تاثیر پی چند لایه بر روی پارامترهای جریان نشت از زیر سدهای انحرافی

صفحه 1985-1999

محسن کریمی پوچ؛ خلیل اژدری؛ سید حسین حسینی؛ روزبه مؤذن زاده؛ حسن گلی


14. بررسی سینتیک و همدمای جذب نیترات و آمونیوم از محلول آبی با استفاده از زغال ‌زیستی نی

صفحه 2009-2021

شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی