دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398 
7. بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران براساس رژیم غذایی دو دهه گذشته

صفحه 77-87

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی رسول زاده؛ رسول قادرپور


10. تأثیر دیاتومیت و زمان خوابانیدن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در خاک‌های آهکی آلوده

صفحه 111-122

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده


12. شبیه‌سازی عددی آبگیری جانبی لوله‌ای‌شکل از کانال روباز

صفحه 135-147

محمود رحمانی فیروزجائی؛ احسان بهنام طلب؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1398، صفحه 2401-2659 بهمن 1398، صفحه 2099-2399 دی 1398، صفحه 1843-2098 آذر 1398 آبان 1398 مهر 1398 شهریور 1398 مرداد 1398 خرداد و تیر 1398 فروردین و اردیبهشت 1398