دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 649-859 
8. ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری عقربه‌ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان

صفحه 723-729

10.22059/ijswr.2016.59979

یاسر حمدی احمد آباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ علی رسول‌زاده؛ بیژن نظری؛ امین لیاقت


12. بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدل HYDRUS-1D

صفحه 765-774

10.22059/ijswr.2016.59983

عاطفه آزادی فر؛ امیر سلطانی محمدی؛ هادی معاضد؛ احمد فرخیان فیروزی


18. برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده‌های نفوذ استوانه‌های دوگانه

صفحه 829-838

10.22059/ijswr.2016.59989

پریسا مشایخی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمدرضا مصدقی؛ حسین شیرانی؛ مهدی پناهی؛ محمدرضا نوری


19. بهینه‌سازی مقطع سد انحرافی بر اساس الگوریتم ژنتیک

صفحه 839-848

10.22059/ijswr.2016.59990

محمد مهدی حیدری؛ سمیرا یوسفی؛ محمد حسین ادیب راد