دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 439-647 
2. بررسی بلندمدت تغییرات مکانی و زمانی شوری خاک در شبکه آبیاری و زهکشی گرمسار

صفحه 449-457

حمیده نوری؛ مونا دیهول؛ مجید وظیفه دوست؛ علی اکبر نوروزی


11. واسنجی و صحت سنجی مدل آکواکراپ برای جو در منطقه پاکدشت

صفحه 539-549

حبیب کریمی اورگانی؛ علی رحیمی خوب؛ محمد هادی نظری فر


13. ارزیابی مدل SALTMED تحت شرایط مختلف مدیریت‌های آبیاری قطره‌ای با آب‌شور

صفحه 561-567

علی حیدر نصرالهی؛ سعید برومند نسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مولود حیدری نیا


14. بررسی آب مجازی درون‌حوزه‌ای در حوضه آبریز سفیدرود

صفحه 569-579

محبوبه آقاجانی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ مریم نوابیان


15. شبیه‌سازی عمقی شوری خاک با استفاده از زنجیره مارکف در باغات پسته اردکان

صفحه 581-592

روح اله تقی زاده مهرجردی؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ سمیه آسمانی


شماره‌های پیشین نشریه