دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 439-647 
واسنجی و صحت سنجی مدل آکواکراپ برای جو در منطقه پاکدشت

صفحه 539-549

10.22059/ijswr.2016.59324

حبیب کریمی اورگانی؛ علی رحیمی خوب؛ محمد هادی نظری فر


ارزیابی مدل SALTMED تحت شرایط مختلف مدیریت‌های آبیاری قطره‌ای با آب‌شور

صفحه 561-567

10.22059/ijswr.2016.59326

علی حیدر نصرالهی؛ سعید برومند نسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مولود حیدری نیا


بررسی آب مجازی درون‌حوزه‌ای در حوضه آبریز سفیدرود

صفحه 569-579

10.22059/ijswr.2016.59327

محبوبه آقاجانی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ مریم نوابیان