دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 217-437 

مقاله پژوهشی

استفاده از خصوصیات منحنی تراکم خاک برای تخمین رطوبت خاک با استفاده از مدل ون‌گنوختن

صفحه 217-228

10.22059/ijswr.2016.58328

عیسی ابراهیمی؛ حسین بیات؛ سعیده صادقی؛ محبوبه فلاح؛ محمد جره؛ محمد زنگنه


اثر آلودگی آرسنیک بر فسفر خاک و غلظت فسفر گیاه سویا

صفحه 333-343

10.22059/ijswr.2016.58338

فاطمه آجیلی؛ عبدالامیر بستانی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ داریوش طالعی؛ محمد بابااکبری


ارزیابی کارایی رسوب میکروبی کربنات برای تثبیت شن‌های روان

صفحه 407-415

10.22059/ijswr.2016.58345

مهدی ملکی کاکلر؛ سیروس ابراهیمی؛ فرخ اسدزاده؛ مهرداد امامی تبریزی


تأثیر روش‌های حرارتی و شستشو در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به گازوئیل

صفحه 417-425

10.22059/ijswr.2016.58346

محمود بابالار؛ علی رییسی استبرق؛ جمال عبدالهی علی بیک؛ غلامعلی وکیلی