دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-279 
4. اثر سوپرجاذب هیدروژل A300 بر عملکرد خیار و تخمین تابع بهینه تولید آب – عملکرد خیار تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 47-60

ناصر زینی وند؛ داود خدادادی دهکردی؛ حیدر علی کشکولی؛ علی عصاره؛ اصلان اگدرنژاد


9. تغییرات میانمدت شاخصهای بیوژئوشیمیایی کیفیت خاک تحت شرایط زراعی

صفحه 119-133

پریسا محسنی؛ علی کشاورزی؛ احمد حیدری؛ الناز ملکی قلیچی


12. استفاده از پیش‌بینی‌های مدل منطقه‌ای WRF برای افزایش دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع

صفحه 165-177

محمدحسن قره داغی؛ مهدی همایی*؛ مجید میرلطیفی*؛ علی اکبر نوروزی


13. ارزیابی قابلیت شاخص‏های طیفی در بررسی تنش آبی درخت زیتون

صفحه 179-190

عظیمه عسگری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب؛ شهره زیودار


14. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه پره‌های هادی بر ضریب دبی در سرریزهای زیگزاگی تک‌سیکل مثلثی و ذوزنقه‌ای

صفحه 191-199

قاسم شیرمحمدی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بدست


16. تأثیر آلودگی کادمیم و سرب بر کیفیت زیستی خاک و رشد گیاه کلزا (Brassica napus)

صفحه 217-230

زینب آزادبخت؛ علی بهشتی آل آقا؛ دانیال کهریزی؛ مهین کرمی