دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 281-539 
2. اثر روش آبشویی و نحوه کاربرد آب و زهاب بر شوری‌زدایی و سدیم‌زدایی خاک‌های سنگین

صفحه 297-309

مجید شریفی‌پور؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ عبدعلی ناصری؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد*


6. حذف نیترات از محلول‌هاى آبى با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش

صفحه 353-362

طیبه دهقان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش؛ نرگس صمدانی لنگرودی


8. مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی برای نقشه‌برداری رقومی ذرات اولیه خاک در اراضی دشت سمنان

صفحه 375-385

علی اصغر ذوالفقاری؛ محمد رضا یزدانی؛ مهین خسروی؛ سید مهدی محمودی


9. اثر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق مرجع در استان مازندران

صفحه 387-401

علی باب الحکمی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


20. مدیریت زهاب‌ شبکه‌های آبیاری و زهکشی جنوب غربی استان خوزستان

صفحه 525-539

مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدعلی ناصری؛ حامد نوذری؛ محمود حاجیشاه؛ محسن زرشناس؛ حمید هویزه؛ منوچهر نصری