دوره و شماره: دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

1. اثر مواد آلی، گچ و آبشویی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی یک خاک سدیمی

صفحه 1201-1214

مصیب وفایی؛ احمد گلچین؛ اکرم صادق بیگی؛ طاهره منصوری


2. بررسی اثر زهکشی خشک بر نحوه حرکت و توزیع کاتیون‌ها با استفاده از یک مدل فیزیکی

صفحه 1215-1225

شهاب انصاری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ بهروز مصطفی زاده؛ محمد شایان نژاد؛ محمد رضا مصدقی*


3. مطالعه ی آزمایشگاهی آب‌شستگی پایین‌دست سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

صفحه 1227-1241

زهرا کاظم پور لارسری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ امیر ملک پور اسطلکی


7. تثبیت یک خاک رسی به روش الکتروکنتیک با استفاده از محلول کلسیم کلرید

صفحه 1277-1287

محمد مقدس؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی علی بیک؛ فاطمه غازیانی؛ علی وکیلی


8. شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه‌ای

صفحه 1289-1298

نرگس نظری؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


13. بررسی تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی و کم خاک‌ورزی بر شاخص‌های کیفیت خاک

صفحه 1355-1364

رامین قهرمان پور؛ منوچهر گرجی؛ احمدعلی پوربابایی؛ محسن فرح بخش


16. مدل‌سازی عددی تبخیرتعرق پتانسیل با مدل منطقه‌ای WRF – مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 1395-1404

امیرحسین نیک فال؛ ساویز صحت کاشانی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی


18. اثر کاربرد آب مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه لوبیا در شرایط شور

صفحه 1419-1431

فاطمه آقامیر؛ حسینعلی بهرامی؛ سعید عشقی؛ محمد جعفر ملکوتی


19. بررسی تأثیر فاز گرم ENSO بر سیلاب های لحظه ای در دو اقلیم ایران

صفحه 1433-1442

مهدی عباسی؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی


20. تأثیر روش‌های مختلف مدیریت مصرف آب بر خصوصیات کمی و کیفی و بهره‌وری آب گوجه‌فرنگی

صفحه 1443-1451

محمد هوشمند؛ محمد الباجی؛ سعید برومند نسب؛ ناصر عالم زاده انصاری