دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 123-223 
بررسی وجود و شدت آب‌گریزی خاک در مناطق جنگلی تالش در استان گیلان

صفحه 163-172

10.22059/ijswr.2013.50061

سیده مهرنوش میر بابایی؛ محمود شعبانپور؛ علی اصغر ذوالفقاری


مقایسة روش‌های شبکة عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیة نقشة رقومی خاک در منطقة اردکان

صفحه 173-182

10.22059/ijswr.2013.50062

روح اله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ محمود امید؛ غلامرضا ثواقبی؛ نورایر تومانیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان