اصلاح خاک‌های متورم‌شونده به روش الکترواسمزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده

یکی از مشکلات اجرایی بسیار مهم در ساخت کانال‌های آبیاری وجود انواع خاک‌های مسئله‌دار در ساختگاه کانال‌هاست. اگر مطالعات لازم ژئوتکنیکی بر خاک بستر کانال انجام نپذیرد، خرابی‌های گسترده‌ای پدید خواهد آمد. از انواع خاک‌های مسئله‌دار متداول خاک‌های متورم‌شونده است. یکی از روش‌های نوین تقویت و اصلاح خاک‌های محلْ بهسازی الکترواسمزی است. در این تحقیق نمونة خاک با پتانسیل تورم‌پذیری بالا تهیه و در دستگاه نیمه‌صحرایی متراکم گردید و تأثیر فرایند الکترواسمزی در زمان‌های اصلاحی 1 و 2 و 7 و 28 روزه با ولتاژ مستقیم (DC) تحت اختلاف پتانسیل‌های 12 و 24 و 48 ولت بررسی شد. نتایج مطالعات نشان داد استفاده از روش الکترواسمزی برای اصلاح خاک سبب کاهش پتانسیل تورم‌پذیری خاک در اطراف قطب مثبت (آند) بین 51 تا 85 درصد می‌شود. نتایج آزمایش‌های شیمیایی از کاهش 27 تا 46 درصدی PH در حوالی آند حکایت دارد. بهبود مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک، نظیر افزایش مقاومت فشاری تقریباً تا 8 برابر بیشتر از مقاومت فشاری نمونة اولیه، از دیگر نتایج این تحقیق بود که باعث افزایش مقاومت فشاری خاک بستر کانال‌های آبیاری بهسازی‌شده با الکترواسمزی می‌شود و این امر می‌تواند به ایمنی و پایداری بیشتر کانال‌ها کمک کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Electro-Osmotic Stabilization of Expansive Soils

نویسندگان [English]

  • SEYED MOHAMMAD ALI ZOMORODIAN 1
  • KHALIL KHERAD 2
1 Associate Professor, Water Eng. Dept., University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Senior Geotechnical Eng. Expert, Civil Eng. Dept., Islamic Azad University, Estahban Branch
چکیده [English]

Among the most common types of problematic soils, are probably the expansive ones. One of the modern methods of strengthening and improving the soil in place is the use of electro-osmotic improving treatment. This paper presents the design of an apparatus suitable for electro-osmotic treatment. A soil sample of a high expansive potential was compacted and the effect of electro-osmotic treatment under different voltages of 12, 24 and 48 of the Direct Current (DC) and improvement periods of 1, 2, 7 and 28 days studied. The results revealed that the electro-osmotic treatment intensively reduced the expansive potential of soil (51-85%) around the anode pole. The chemical test results show that PH of the soil around the anode was reduced by 27-46%. Also, it was revealed that the electrochemical change, due to electro-osmotic treatment alters the soil properties and increases compression strength of the soil up to eight times the initial one. The increase in the compressive strength of the irrigation channels bed through electro-osmotic treatment  enhanced the channels' required safety as well as stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compression Strength
  • Electro-osmosis
  • Expansive soil
  • Expansive potential
  • Soil Stabilization