موضوعات = سازه‌های آبی
تعداد مقالات: 97
1. بررسی تأثیر قرارگیری صفحات مستغرق در میزان رسوب‌شویی تحت فشار مخازن سدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

سپیده بیرامی پور؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور؛ محمد مهدی احمدی؛ سامه احمد کانتوش


2. مقایسه استهلاک انرژی صفحات مشبک افقی دوگانه نسبت به بکارگیری حوضچه های آرامش در پایین دست شیب شکن قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ شعبان رزمی


3. شبیه‌سازی نرم‌افزاری اثر زاویه لبه‌ی پرتاب‌کننده‌ی جامی شکل بر مشخصه‌های هیدرولیکی جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

حمزه ابراهیم نژادیان؛ محمد مناف پور؛ وحید بابازاده


4. مطالعه عددی تأثیر فاصله و نحوه قرارگیری پایه‌های مجاور بر الگوی جریان و فرسایش بستر ماسه‌ای پیرامون پایه‌های پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ علی تمیزی


5. شبیه‌سازی سه‌بُعدی میدان جریان در حوضچه‌ رسوب‌گیر گردابی با استفاده از مدل عددی SSIIM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

صارم نوروزی؛ علی نقی ضیائی؛ اشکان طهرانی


6. تحلیل آزمایشگاهی رفتار شیب شکن های مایل گابیونی در مقایسه با حوضچه‌‌های آرامش استاندارد (USBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

رسول دانشفراز؛ Mahdi Majedi Asl؛ محمد باقرزاده


7. بررسی آزمایشگاهی و عددی استهلاک انرژی در سرریزهای کلید پیانویی دارای شیب پایین دست پلکانی و بافل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

سیدمهدی نقیب زاده؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امیر کمان بدست؛ امین بردبار


8. بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


9. بررسی آزمایشگاهی توسعۀ زمانی مخروط رسوب‌شویی در مخازن سدها تحت تأثیر سازۀ DBE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

هادی حق جوئی؛ مجید رحیم پور؛ کورش قادری؛ سامه احمد کانتوش


10. ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سبحان مرادی؛ سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی


11. استهلاک انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با ورودی مماسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

امین حاجی احمدی؛ مهناز قائینی حصاروئیه؛ محمد جواد خانجانی


12. فلوم اندازه‌گیری جریان با دیواره‌های مخروطی و استوانه‌ای شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

میلاد محمدی؛ علیرضا وطن خواه


13. شبیه‌سازی عددی الگوی جریان سه‌بعدی در آبگیری از کانال مستقیم

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1501-1513

سیدمحمدهادی مشکاتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


14. بررسی عددی اثر استغراق نسبی بر پارامترهای معادله لگاریتمی سرعت در یک کانال مستقیم با بستر شنی

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1293-1304

حسام فتحعلی؛ میثم فاضلی؛ سید حسین مهاجری؛ فواد کیلانه ئی


17. کاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 563-574

نوشین اصلاحی؛ علیرضا وطن خواه؛ محمد صدقی اصل


20. مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه‌تیز دایر‌ه‌ای

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 417-425

خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانی


21. بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک افقی در استهلاک انرژی شیب‌شکن‌های مایل

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 441-453

رسول دانشفراز؛ مهدی ماجدی اصل؛ علی بازیار


22. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه پره‌های هادی بر ضریب دبی در سرریزهای زیگزاگی تک‌سیکل مثلثی و ذوزنقه‌ای

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-199

قاسم شیرمحمدی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بدست


23. تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوق نیم‌دایره‌ای بر میزان عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون تکیه‌گاه پل

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-91

حامد شهسواری؛ سبحان مرادی؛ سعید رضا خداشناس


25. بررسی آزمایشگاهی عملکرد آبشکن باز و بسته بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال با بستر فرسایش‌پذیر

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2555-2569

مجید فضلی؛ سحر انصاری؛ زینب بادپا؛ صدیقه پزین