فلوم اندازه‌گیری جریان با دیواره‌های مخروطی و استوانه‌ای شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

اندازه گیری دقیق جریان یکی از عوامل اساسی در جهت برنامه­ریزی برای کاهش مصرف آب کشاورزی، ایجاد عدالت توزیع و مدیریت تحویل در سامانه های تحویل آب در شبکه­های آبیاری می­باشد. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺑﻲ توانسته­اند ﺻﺤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨد، ﺍﻣﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺎﻫر، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. سازه مورد استفاده در این تحقیق شکل جدیدی از فلوم­های اندازه‌گیری جریان می‌‌باشد که در طول کانال نصب شده و دارای دیواره­های استوانه­ای و مخروطی شکل هستند و تاج آن­ها نیز بر کف کانال منطبق است لذا در این سازه، ایجاد مقطع کنترل در مسیر جریان فقط از طریق تنگ­شدگی عرضی صورت می­گیرد. این نوع از سازه همچنین دارای شکل ساده‌ای بوده و به سادگی در شبکه­های آبیاری قابل ‌اجرا بوده و مشکل رسوب‌گذاری نیز نخواهند داشت. میزان افت انرژی در این سازه و پس­زدگی حاصل از آن در بالادست کم بوده و این سازه با ایجاد جریان بحرانی در مقطع تنگ­شدگی، جریان را کنترل نموده و قادر به اندازه­گیری بده جریان خواهد بود. در این تحقیق با مطالعه نظری و آزمایشگاهی خصوصیات جریان عبوری از سازه های استوانه­ای و مخروطی شکل در شرایط جریان آزاد، معادلاتی برای تخمین بده جریان در یک کانال مستطیلی توسعه داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Flow Measurement Flume with Cylindrical and Conical Walls

نویسندگان [English]

  • Milad Mohammadi 1
  • Alireza Vatankhah 2
1 Former MSc Students of Water Structures, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, P. O. Box 4111, Karaj, 3
2 Associate Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, P. O. Box 4111, Karaj, 31587-77871, Iran
چکیده [English]

Accurate water measurement is one of the key factors for reduction of agricultural water consumption, distribution integrity and delivery management in irrigation networks. In recent years, there has been a significant advance in flow measurement devices, but the usage of these devices is limited due to the high cost, special maintenance conditions and the need for skill expertise. Water structure used in this study is a new form of flow measurement flume that installed along the channel and has cylindrical and conical shape walls. The crest matches the channel's floor thus in this measuring structure, the control section happens only by transversal constriction. The new flumes are simple in shape and easily applicable in irrigation networks and they have not sedimentation problem. The amount of energy loss and consequently the upstream backwater in this structure is low. This structure controls the flow by creating critical flow in constriction section and will be able to measure flow discharge. In this study, the flow characteristics through the cylindrical and conical flumes have been studied theoretically and experimentally, and several equations have been developed for flow discharge estimation in rectangular open channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stage–discharge relationship
  • Rectangular and trapezoidal constriction
  • Backwater effects
  • Flow measurement
Aminpour, Y. Vatankhah, A. Farhoudi, J. (2019). Discharge Analysis of SMBF Flumes in Free and Submerged Flow Conditions, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(7), 1635-1649.
Baiamonte, G. and Ferro, V. (2007). Simple flume for flow measurement in sloping open channel. Journal of irrigation and drainage engineering, 133(1), 71-78.
Carollo, F. G. Di Stefano, C. Ferro, V. and Pampalone, V. (2016). New Stage-Discharge Equation for the SMBF Flume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(5).
Di Stefano, C. Di Piazza, G. V. and Ferro, V. (2008). Field testing of a simple flume (SMBF) for flow measurement in open channels. Journal of irrigation and drainage engineering, 134(2), 235-240.
Ferro, V. (2002). Discussion of “Simple flume for flow measurement in Open Channel” by Zohrab Samani and Henry Magallanez. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 128(2), 129-131.
Hager, W. H. (1985). Modified venturi channel. Journal of irrigation and drainage engineering, 111(1), 19-35.
Hager, W. H. (1986). Modified, trapezoidal Venturi channel. Journal of irrigation and drainage engineering, 112(3), 225-241.
Kapoor, A. Ghare, A. D. Vasudeo, A. D. and Badar, A. M. (2019). Channel Flow Measurement Using Portable Conical Central Baffle. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 145(11).
Khalili Shayan, H. Aminpour, Y. Barghi Khezerloo, A. and Farhoudi, J. (2017). Discussion of “New Stage-Discharge Equation for the SMBF Flume” by Francesco Giuseppe Carollo, Costanza Di Stefano, Vito Ferro, and Vincenzo Pampalone. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(8), 07017012.
Lotfi Kolavani, F. Bijankhan, M. Di Stefano, C. Ferro, V. and Mazdeh, A. M. (2019). Experimental Study of Central Baffle Flume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 145(3), 1-14.
Samani, Z. (2017). Three simple flumes for flow measurement in open channels. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(6).
Samani, Z. and Magallanez, H. (1993). Measuring water in trapezoidal canals. Journal of irrigation and drainage engineering, 119(1), 181-186.
Samani, Z. and Magallanez, H. (2000). Simple flume for flow measurement in open channel. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 126(2), 127-129.
Samani, Z. Jorat, S. and Yousaf, M. (1991). Hydraulic characteristics of circular flume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 117(4), 558-566.
Vatankhah, A. R. (2017). Discussion of “New Stage-Discharge Equation for the SMBF Flume” by Francesco Giuseppe Carollo, Costanza Di Stefano, Vito Ferro, and Vincenzo Pampalone. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143(8).