دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-112 
شبیه‏سازی زهکش خشک به‏منظور تعیین نسبت عرض نکاشت به کاشت در کشت نواری

صفحه 47-54

10.22059/ijswr.2014.51170

احمد دوستی؛ عباس ستوده نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ پیمان دانش کار آراسته


اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگی‏های رشد سیب‏زمینی در شرایط گلخانه‏ای

صفحه 75-86

10.22059/ijswr.2014.51173

رحیم مطلبی فرد؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان؛ محمدرضا نیشابوری؛ مصطفی ولیزاده


بررسی رفتار باری کانی کائولینایت در محلول الکترولیت کلرید سدیم‌

صفحه 95-101

10.22059/ijswr.2014.51175

مصطفی عبدالله پور؛ رسول راهنمایی؛ ملیحه طالبی؛ فاطمه آقامیر