دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 369-518 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی آبیاری نواری با دو الگوی حل عددی

صفحه 369-378

10.22059/ijswr.2014.52589

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی کولائیان


نقش زهکش حایل شوره‏زار مرکزی قزوین در کنترل شوری

صفحه 447-452

10.22059/ijswr.2014.52597

عباس ستوده نیا؛ محدثه جعفری؛ پیمان دانشکار آراسته