دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 369-518 

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی آبیاری نواری با دو الگوی حل عددی

صفحه 369-378

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی کولائیان


9. نقش زهکش حایل شوره‏زار مرکزی قزوین در کنترل شوری

صفحه 447-452

عباس ستوده نیا؛ محدثه جعفری؛ پیمان دانشکار آراسته


11. پیش‎بینی سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک

صفحه 463-474

لیلا اسماعیل نژاد؛ جواد سیدمحمدی؛ محمود شعبانپور؛ حسن رمضان پور


شناسنامه علمی شماره

16. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-15