موضوعات = هیدرولوژی
ارزیابی کارایی مدل‌های LS-SVM, SVM و SVM-GOA در شبیه‌سازی دبی اوج سیل ایستگاه پل دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22059/ijswr.2024.366951.669591

فاطمه توکلی؛ حامد نوذری؛ صفر معروفی


شبیه‌سازی مولفه‌های بیلان آبی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی TOPKAPI-X (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/ijswr.2024.368575.669616

محمدمهدی آرتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور


بررسی کارآیی داده‌های بارش ماهواره‌ای در شبیه‌سازی جریان رودخانه به کمک مدل IHACRES (مطالعه موردی: حوضه‌آبریز سد طرق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/ijswr.2024.373933.669680

ابوالفضل مساعدی؛ سینا محمدیان؛ فرشته مدرسی


بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6

دوره 55، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 245-268

10.22059/ijswr.2024.369146.669613

لیلی قربانی مینائی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی ذاکری نیا؛ الهام کلبعلی؛ محمد قبایی سوق


تولید نقشه‌های دمای سطح زمین با قدرت تفکیک مکانی بالا از داده‌های ماهواره Sentinel-2، )مطالعه موردی: اصفهان)

دوره 53، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2775-2791

10.22059/ijswr.2023.350130.669385

محمدحسین تقی خانی؛ سمیه سیما؛ ایمان رییسی دهکردی؛ نعمت الله کریمی


ارزیابی مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش و پیش‌بینی سیلاب در حوضه آبریز کارون 4

دوره 51، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1907-1920

10.22059/ijswr.2020.292790.668402

عماد الدین شیرالی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان؛ نرگس ظهرابی؛ الهام مبارک حسن


بررسی عدم‌قطعیت مدل‌های داده‌مبنا در پیش‌بینی دبی ماهانه حبله‌رود

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1265-1280

10.22059/ijswr.2020.286920.668288

جابر صالح پور؛ افشین اشرف زاده؛ سید علی موسوی