موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 32
27. تاثیر غلظت دی‌اکسید کربن و فراهمی نیتروژن خاک بر شاخص‏های رشد و فیزیولوژیکی گندم

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 779-767

10.22059/ijswr.2017.237231.667716

حسین میر سیدحسینی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ منصور کوهستانی؛ محمدرضا بی‌همتا


29. بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-123

10.22059/ijswr.2018.221628.667585

علی معتمدی نژاد؛ منوچهر فتحی‌مقدم


31. مطالعه طیفی، ساختاری و شیمیایی هیومیک اسیدهای استخراج‌شده از زغال‌سنگ‌های معادن ایران

دوره 48، شماره 5، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1145-1158

10.22059/ijswr.2018.228746.667639

علی شریف پاقلعه؛ احسان سرلکی؛ محمدحسین کیانمهر؛ نیما شکیبا