کلیدواژه‌ها = هدایت هیدرولیکی
تعداد مقالات: 5
1. مهار نشت آب از آب‌بندان با استفاده از نانورس، سیمان و آهک

دوره 47، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 625-635

10.22059/ijswr.2016.59332

علی شاهنظری؛ مرضیه بهاری؛ علیرضا عمادی


3. شبیه‌سازی تصادفی زمین‌آماری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 46، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 231-244

10.22059/ijswr.2015.55928

معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب


4. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 299-307

10.22059/ijswr.2014.52194

حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده


5. بررسی تأثیر انتشار کربن فعال بر خصوصیات هیدرودینامیکی محیط متخلخل ماسه‌ای

دوره 45، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 11-17

10.22059/ijswr.2014.51167

مهسا جمشیدی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ عباس ستوده نیا