کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس‌نمایی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاثیر روش‌های تصحیح اریبی بر مهارت پیش‌بینی فصلی بارش مدل اقلیمی CFSv2

دوره 51، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3017-3032

10.22059/ijswr.2020.306717.668680

فاطمه شعبان پور؛ جواد بذرافشان؛ شهاب عراقی نژاد


2. برآورد نیاز آبی گندم زمستانه دشت گرگان در شرایط تغییر اقلیم

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1857-1868

10.22059/ijswr.2020.292692.668398

علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی؛ مساعد نصیری مریان


3. بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر طول فصل رشد در چشم‌انداز 2020 تا2050 در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 44، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 143-150

10.22059/ijswr.2013.50059

مرضیه خیر اندیش؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذر افشان