کلیدواژه‌ها = جذب آب
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقاومت مکانیکی خاک تحت سطوح مختلف تیمارهای تراکم و سیمانی شدن و تاثیر توسعه ریشه ذرت و گندم بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22059/ijswr.2022.335187.669152

احسان قزلباش؛ محمدحسین محمدی؛ مهدی شرفا


2. بررسی تنش شوری و خشکی بر کاهش جذب آب گیاه تحت شرایط تنش همزمان

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1711-1723

10.22059/ijswr.2020.296737.668486

ابوذر بذرافشان؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ علی اصغر ذوالفقاری


3. تبیین ضریب وزنی برای محدودیت شوری در مفهوم گنجایش جمعی آب (IWC)

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1769-1782

10.22059/ijswr.2020.296605.668484

زهرا اسدی؛ محمدحسین محمدی؛ مهدی شرفا؛ محسن فرح بخش