الگوریتم‌های کنترل و کاربرد آن در کانال‌های شبکه آبیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس ابوریحان

2 کارشناس ارشد

چکیده

طراحی و بهره برداری سنّتی شبکه‌های آبیاری به دلیل عدم وجود ابزارهای تطبیق قوانین بهره برداری با نیازهای متغیّر زمانی آب، تلفات قابل ملاحظه‌ای را در این سامانه‌ها به وجود می‌آورد. از این رو تحقیق در نحوه مدیریت بهره‌برداری و تعیین روش‌ها و ابزار کنترل مناسب در شبکه‌های آبیاری، امری ضروری می‌نماید که با به خدمت گرفتن مدل‌های هیدرودینامیک و طراحی و اجرای سیستم‌های کنترل خودکار مناسب انجام پذیر است. در این تحقیق ضمن معرفی مبانی، مفاهیم و معیارهای طراحی سیستمهای کنترل شبکه‌های آبیاری، سه الگوریتم کنترل برای کانال‌های شبکه آبیاری عقیلی طراحی گردید. الگوریتم‌های کنترل عبارت بودند از: (1) کنترل‌کننده موضعی بالادست با تکنیک تناسبی-انتگرالی پس‌خورد در سازه بالادست، (2) کنترل‌کننده سراسری پایین‌دست فاصله‌دار با تکنیک تناسبی-انتگرالی پس‌خورد و دی‌کوپلینگ و (3) کنترل‌کننده سراسری پایین‌دست فاصله‌دار با تکنیک تناسبی-انتگرالی پس‌خورد + پیش‌‌خورد و دی‌کوپلینگ. در طراحی و اجرای الگوریتم‌های کنترل از مدل هیدرودینامیک SOBEK در تلفیق با نرم‌افزارMATLAB استفاده شد. به منظور کاهش اثر حرکت نوسانی آب بین دو سازه تنظیم در تعامل با متغیرکنترل اعمال شده به سازه‌ها، در کلیه الگوریتم‌ها از فیلتر پایین گذر مرتبه اول استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control Algorithms and their Use in the Canals of Aghili Irrigation Network: (I) Principles, Criteria, and Design Process

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Montazer 1
  • Saeid Isapoor 2
1
2
چکیده [English]

Because of a lack of means to match the traditional operating rules and regulations with time dependent variant of water needs in the present irrigation networks, a considerable portion of available water is wasted in these systems. This makes research on methods of operation and determination of types of controls as well as optimization approaches, attainable through using hydrodynamic models along with executing control systems, become indispensable. In this study, while criteria for control systems design is introduced, three control algorithms for Aghili irrigation network have been developed. Proposed control algorithms have been: (1) Local Upstream Proportional Integral Feebback Control, (2) Distant Downstream Proportional Integral Feebback Control along with Decouplers, and (3) Distant Downstream Proportional Integral Feebback and Feedforward Control along with Decouplers. The control algorithms programmed in MATLAB m-files in connection with the SOBEK simulation model. In all the controllers, first order low pass filter was applied for decreasing the effect of water resonance throughout the reaches of the canals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralized downstream control
  • Control system
  • Irrigation Canal
  • Local control
  • SOBEK model