کلیدواژه‌ها = شبیه‌ساز باران
تعداد مقالات: 4
1. توزیع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم آزمایشگاهی تحت تأثیر شیب‌ها و شدت‌های مختلف بارندگی

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 657-664

10.22059/ijswr.2016.59973

سیدحمیدرضا صادقی؛ محبوبه کیانی هرچگانی؛ حسین اسدی


4. کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

دوره 43، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 179-184

10.22059/ijswr.2012.25054

علیرضا واعظی؛ سمیه حمیدی نهرانی؛ محمدحسین محمدی؛ جلال صبا