کلیدواژه‌ها = شبیه‌ساز باران
کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 179-184

10.22059/ijswr.2012.25054

علیرضا واعظی؛ سمیه حمیدی نهرانی؛ محمدحسین محمدی؛ جلال صبا