کلیدواژه‌ها = میکرومورفولوژی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کمی ویژگی‌های هندسی خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 195-206

10.22059/ijswr.2018.234576.667689

احمد حیدری؛ آیدا بخشی خرمدره؛ محمدحسین محمدی


3. مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان

دوره 41، شماره 2، بهمن و اسفند 1389، صفحه 237-249

شادی قرقره چی؛ فرهاد خرمالی؛ شهلا محمودی؛ شمس اله ایوبی