نویسنده = مجتبی دلشاد
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ریحان در مدل AquaCrop تحت تنش‌های مختلف کود نیتروژن

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1341-1351

10.22059/ijswr.2020.298460.668516

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی*؛ مجتبی دلشاد


4. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2465-2472

10.22059/ijswr.2019.280405.668191

حدیثه رحیمی خوب؛ تیمور سهرابی*؛ مجتبی دلشاد