نویسنده = بهرام بختیاری
تعداد مقالات: 5
2. طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه‌گیری دقیق نیاز آبی گیاه

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 695-704

10.22059/ijswr.2017.239300.667729

فرنوش فرزانه زردشتی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد جواد خانجانی؛ محمد بنایان


3. بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر منحنی‌های سختی- مدت- فراوانی خشکسالی حوزه آبریز قره‌سو با استفاده از توابع مفصل

دوره 47، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 743-754

10.22059/ijswr.2016.59981

مسعوده عزیزآبادی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محسن رضاپور