ارزیابی شبکه سنجش و پایش آب و هواشناسی ایران

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران

2 کارشناس پژوهشی، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده

بهره­برداری مناسب از منابع آب موجود و اجرای طرح­های توسعه­ای، مستلزم داشتن یک بانک اطلاعاتی دقیق و بروز از آمار و اطلاعات آب وهواشناسی است. فرآیند اندازه­گیری داده­های آب و هواشناسی تا ثبت در بانک اطلاعاتی، فرآیندی دقیق، حساس و زمان­بر است. این مطالعه به بررسی شبکه آب و هواشناسی کشور که زیر نظر وزارت نیرو مدیریت می­شود پرداخته و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی اندازه­گیری آب و هواشناسی را مورد بررسی قرار می­دهد. براین اساس ارزیابی شبکه در سه بخش کلان ارزیابی وضعیت شبکه از نظر آماری و بازدید میدانی و ارزیابی متولی اندازه­گیری بررسی شد. بررسی متولیان نظام اندازه­گیری در سطح دنیا متفاوت بوده و تمرکز اندازه­گیری در یک وزارتخانه تا چند وزارتخانه با توجه به اهداف کلان آب و بهره­وری آب در هر کشور متفاوت است. بررسی آمار شبکه اندازه­گیری کشور نشان داد که یکی از مهمترین معضلات عدم وجود ایستگاه در مناطق مرتفع و نداشتن یک دوره­ی آماری درازمدت است. اگرچه سبقه احداث ایستگاه­ها بیش از نیم قرن است اما مدیریت مناسبی در طی زمان نتوانسته شبکه مناسبی را رصد کند. ارزیابی میدانی ایستگاه­های آب و هواشناسی کشور نیز نشان داد که عدم توجه به تجهیزات و زیرساخت­های لازم، هزینه­بر بودن فرایند اندازه­گیری، عدم فرهنگ­سازی در خصوص لزوم اندازه­گیری، بی توجهی مدیران به فرآیند اندازه­گیری و غیره سبب شده تا کیفیت و کمیت اندازه­گیری­ها تحت تاثیر قرار گیرد. ایجاد یک شبکه پایش مناسب اگرچه دارای هزینه­های اولیه بالایی است اما نسبت بازگشت سرمایه با توجه به ضروری بودن آمار و اطلاعات جهت اجرای هر طرح توسعه­ای ضروی و حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iran Meteorological Measurement and Monitoring Network

نویسندگان [English]

 • Hamid Kardan moghaddam 1
 • Hossein Dehban 2
 • Alireza Kavousi 1
 • Reza roozbahani 1
 • Masoud Bahreinimotlagh 1
 • Mohammad javad Zareian 1
1 Assistant Professor, Department of Water resources research, Water research institute, Ministry of Energy, Tehran, Iran
2 Research assistant, Irrigation and Reclamation Engineering Department, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Proper utilization of available water resources and implementation of development plans requires an accurate database and updating of statistical and meteorological information. The process of measuring meteorological data until it is recorded in a database is an accurate, sensitive and time-consuming process. This study examines the country's meteorological network, which is managed under the supervision of the Ministry of Energy, and the pathology of the current state of meteorological measurements. Accordingly, network evaluation was performed in three major sections: network status evaluation in terms of statistics and field visits and evaluation of the measurement trustee. The survey of measurement system administrators varies around the world, and the focus of measurement varies from ministry to ministry, depending on the macro goals of water and water productivity in each country. A study of the statistics of the country's measurement network showed that one of the most important problems is the lack of stations in the highlands and the lack of a long-term statistical period. Although the construction of the stations is more than half a century old, proper management over time has not been able to observe a proper network. Field evaluation of meteorological stations in the country also showed that the lack of attention to the necessary equipment and infrastructure, the cost of the measurement process, lack of culture regarding the need for measurement, managers' inattention to the measurement process and etc. have been caused that the quality and quantity of measurements are affected. Establishing a proper monitoring network, although it has high initial costs, but the return on investment is necessary and important due to the necessity of statistics and information to implement any development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monitoring network
 • Meteorology
 • Field evaluation
 • Measurement management
 • Equipment
WMO, Guide to Hydrological Practices. Volume I: Hydrology – From Measurement to Hydrological Information, vol. No. 168. WMO, 2008.
WMO-UNESCO, Water resources assessment; Handbook for Review of National Capabilities. 1997.
http://www.moe.gov.ir/