توسعه و آزمون مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق PID

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌منظور ارتقاء عملکرد شبکه‌های آبیاری، تأمین انعطاف‌پذیری بالاتر و بهبود روش‌های تحویل و توزیع، استفاده از سیستم‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری مطرح می‌باشد. در این تحقیق، مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق PID به‌صورت تلفیقی با مدل هیدرودینامیک ICSS، جهت کنترل سطح آب در کانال‌های آبیاری تهیه شد. این مدل بر روی کانال استاندارد شماره دو ASCE تحت گزینه بهره‌برداری تغییرات شدید دبی مورد آزمون قرار گرفت. این کانال دارای شیب ملایم، طول 28 کیلومتر و 8 بازه بوده که در انتهای هر بازه یک آبگیر و یک سازه تنظیم قرار دارد. از بررسی نمودارهای سطح آب و شاخص‌های عملکرد MAE و IAE، مشخص گردید که حداکثر خطا 3% بوده که از لحاظ کابردی مناسب است و این انحراف طی زمان کوتاهی (حدود چند دقیقه) اصلاح شده است. بنابراین عملکرد سیستم کنترل خودکار تهیه‌شده مطلوب بوده و جهت کنترل سطح آب در کانال‌های آبیاری قابل‌توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Test of a Mathematical Model for Automatic Pivot Weir Based on PID Control

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Monem 1
  • Zeinab Hoseinzadeh 2
چکیده [English]

In order to improve the performance of irrigation networks, provide higher flexibility levels and improve water delivery methods, application of automatic control systems is suggested. In the coarse of the present study, a mathematical model of automatic pivot weir as based on PID control logic in combination with ICSS hydrodynamic model is developed. The developed model was tested under high flow variations on standard canal number two ASCE. The slope of the canal is mild; it is 28 KM long, provided with 8 reaches each reach equipped with an orifice offtake along with a regulating structure at the end. Water level variation and performance indexes MAE and IAE were analyzed. The results indicated that maximum error in the worst conditions amounted to 4% which is appropriate within practical terms. Water deviation was corrected within a few minutes. Therefore, it could be concluded that the developed model for automatic pivot weir is able to properly control the water level in irrigation canals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automation
  • Irrigation Canal
  • PID Control Logic
  • Pivot Weir
  • Water Level Control