الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (2) ارزیابی عملکرد

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس ابوریحان

2 کارشناس ارشد

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های کنترل و تعیین کنترل گر مناسب کانال های شبکه آبیاری عقیلی انجام گرفت. ارزیابی الگوریتم ها با استفاده از شاخص‌های ماکزیمم قدر مطلق خطا، انتگرال قدر مطلق بزرگی خطا و خطای برگشت به حالت ماندگار برای نتایج شبیه‌سازی گزینه بهره‌برداری واقعی کانال ها در طول یک دوره یک ماهه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که هر سه الگوریتم کنترل طراحی شده از دقّت و پتانسیل قابل توجهی درکنترل جریان و مستهلک نمودن اغتشاشات و اختلالات سازه ای ـ هیدرولیکی کانال های شبکه برخوردار بوده و امکان تحقّق توزیع تقاضامدار و ارتقاء عملکرد سیستم توزیع شبکه آبیاری را فراهم می نمایند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر میزان کارایی در بهبود فرآیند بهره برداری، رتبه مطلوبیت الگوریتم ها به ترتیب عبارت است از: کنترل‌کننده سراسری پایین‌دست فاصله‌دار با تکنیک تناسبی-انتگرالی پس‌خورد + پیش‌‌خورد و دی‌کوپلینگ (الگوریتم سه)، کنترل‌کننده سراسری پایین‌دست فاصله‌دار با تکنیک تناسبی-انتگرالی پس‌خورد و دی‌کوپلینگ (الگوریتم دو) و کنترل‌کننده موضعی بالادست با تکنیک تناسبی- انتگرالی پس‌خورد در سازه بالادست (الگوریتم یک). از نظر سهولت طراحی و اجرا رتبه بندی الگوریتم ها به ترتیب عبارت است از: الگوریتم یک، دو و سه. اجرای تلفیقی الگوریتم کنترل سه به عنوان کنترل کننده اصلی و الگوریتم کنترل یک به عنوان سیستم کنترل پشتیبان در هریک از کانالهای شبکه آبیاری مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control Algorithms and Their Use in the Canals of Aghili Irrigation Network: (II) Performance Assessment

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Montazer 1
  • Saeid Isapoor 2
1
2
چکیده [English]

The objective in this study was to assess the performance of the control algorithms and determine the appropriate controller for Aghili Irrigation Network. To evaluate the efficiency of the control algorithms, the performance criteria of the Maximum Absolute Error, Integral Absolute Error and Steady State Error were considered during the simulations of a one month period and with regard to the real offtakes schedule. The results demonstrated that the three proposed control algorithms benefit considerable potentials to closely match the discharge at the cross regulators with those by water users, with their leading to demand oriented water distribution and a better performance of the system. The proposed algoritms were ranked as: Distant Downstream Proportional Integral Feebback and Feedforward Control with Decouplers (algorithm 3), Distant Downstream Proportional Integral Feebback Control with Decouplers (algorithm 2), and Local Upstream Proportional Integral Feebback Control (algorithm 1) in providing a desirable performance; and as: algorithm 1, algorithm 2, and algorithm 3 to render high feasibilities. An integrated control system, controller 3 as the main control system along with controller 1 as the backup system are recommended as the desired control systems in the canals of Aghili Irrigation Network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralized downstream control
  • Irrigation Canal
  • Local control
  • Performance Assessment
  • SOBEK model