بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

نویسندگان

چکیده

به منظور کنترل جهش هیدرولیکی و بهبود عملکرد و خصوصیات آن در مقطع ذوزنقه آزمایشهایی بر روی یک مدل حوضچه آرامش ذوزنقه ای با جداره های جانبی شیب پذیر و دیواره های انتهایی لبه تیز با ارتفاعات مختلف انجام شد. نتایج حاکی از تغییرات شدید در وضعیت جهش پس از نصب دیواره های انتهایی در حوضچه می باشد که موجب وقوع جهش هیدرولیکی در یک موقعیت معین و تثبیت آن می گردد. نصب دیواره های انتهایی لبه تیز همچنین نشان دهنده کاهش 13 تا 15 درصدی طول جهش در محدوده اعداد فرود 3 الی10 در آزمایشهای انجام شده در این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Hydrauli Jump through Sill in a Trapezoidal Channel

نویسندگان [English]

  • Majid Khorshidi
  • Mohammad Hosein Omid
  • Abdolhosein Hoorfar
چکیده [English]

The control of hydraulic jump through thin-crested sills in a trapezoidal channel was studied theoretically as well as experimentally. The experiments were conducted in a specially designed stilling basin for 1:1 side slope. The results show that for a given side slope, end sill increases the stability of the jump within the stilling basin. It also causes a 13-15 percent reduction in the length of jump and negligible changes of the sequent depth as compared with the jumps occurring in a trapezoidal section with no sill. Finally, a relationship has been proposed for the design of the height and for the location of the sill to control the jump for a wide range of conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlled jump
  • Hydraulic jump
  • Sill effect
  • Thin crested-sill
  • Trapezoidal stilling basin