کلیدواژه‌ها = نشت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر مشخصات هندسی سد بر اشباع‌شدگی پوسته‌ پایین‌دست در سدهای خاکی

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2235-2246

10.22059/ijswr.2020.299195.668535

احمدرضا مظاهری؛ مهدی کماسی؛ محمد یونس سراقی؛ مسعود نصیری


2. ارائه حل تحلیلی مسأله نشت محصور از پی های آبرفتی و ارزیابی آن

دوره 47، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 129-135

10.22059/ijswr.2016.57985

احمدرضا محسنیان؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی


3. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر سپری‏ های قائم و مایل در کنترل نشت و پدیدة جوشش در پی سازه‏ های آبی

دوره 46، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 59-70

10.22059/ijswr.2015.54296

مهدی یوسفی؛ محمد صدقی اصل؛ منصور پرویزی


4. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

دوره 45، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 299-307

10.22059/ijswr.2014.52194

حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده