کلیدواژه‌ها = پیش بینی
ارزیابی کارایی فرامدل های هیبریدی یادگیری ماشین و باکس جنکینز به منظور مدلسازی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22059/ijswr.2022.346694.669335

محمد انصاری قوجقار؛ جواد بذرافشان؛ شهاب عراقی نژاد


پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388

شمس‌اله ایوبی؛ سارا محمدزمانی؛ فرهاد خرمالی