کلیدواژه‌ها = بازتاب طیفی خاک
تعداد مقالات: 2
1. برآورد برخی ویژگی‌های مبنایی خاک‌ توسط طیف‌سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان

دوره 48، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 573-585

10.22059/ijswr.2017.211591.667498

صلاح الدین کریمی؛ مسعود داوری؛ حسینعلی بهرامی؛ ابراهیم بابائیان؛ سید محمد طاهر حسینی


2. عملکرد توابع انتقالی طیفی پارامتریک و نقطه‌ای برای برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 45، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 475-490

10.22059/ijswr.2014.52600

ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی