بررسی آزمایشگاهی تاثیر واگرایی و بستر زبر شده با شن بر مشخصات پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازه های هیدرولیکی،گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه

2 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

3 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه

چکیده

از حوضچه‌های واگرا اغلب در پایین­دست سازه­هایی چون سرریز­ها، دریچه­ها و تندآب‌ها برای افزایش استهلاک انرژی در پرش هیدرولیکی استفاده می‌شود. افزایش طول پرش، کاهش نسبت اعماق مزدوج پرش و نامتقارنی جریان ازجمله ویژگی‌های پرش در حوضچه‌های با بازشدگی ناگهانی می‌باشد. زبری بستر کانال یکی از روش­هایی است که می‌تواند عمق ثانویه و طول پرش را کاهش دهد. از این رو در این مطالعه تأثیر بستر شنی با قطر متوسط 9/1 سانتی­متر بر مشخصات پرش گسسته مورد بررسی قرار گرفت. تمامی آزمایش­ها به ترتیب در نسبت‎های بازشدگی مقطع 67/0، 5/0 و 33/0 و کانال منشوری، محدوده­ی عدد فرود 4 تا 12 انجام شد. نتایج نشان داد که حوضچه‌های آرامش واگرای ناگهانی با بستر زبر در تمامی نسبت­های بازشدگی، عمق مزدوج پرش را در مقایسه با واگرای با بستر صاف به‌صورت متوسط 12 تا 16 درصد کاهش می‌دهد. همچنین متوسط کاهش طول پرش برای تمامی نسبت‌های بازشدگی در حوضچه واگرای با بستر زبر، به­صورت میانگین 20 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Expanding Effect and Sand-Roughened Bed on Hydraulic Jump Characteristics

نویسندگان [English]

  • Rasoul Daneshfaraz 1
  • Mahdi Majedi Asl 2
  • Reza Mirzaeereza 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh,, Iran
چکیده [English]

Abruptly expanding stilling basins are often used at downstream of structures such as overflows, gates and spillways to increase energy loss in hydraulic jumps. Increasing the jump length, decreasing the depth ratio and asymmetric flow are among the characteristics of jump in a sudden expanding channel. The channel bed roughness is one of the method that can reduce the secondary depth and jump length. Therefore, in this study, the effect of sand bed with median size 1.9 cm on S-jump characteristics was investigated. Whole of the experiments were performed at expansion ratios of 1, 0.67, 0.5, and 0.33 and within the range of Froud numbers;4 to 12. The results showed that the abruptly expansion stilling basins with a rough bed in all the expansion ratios reduced the depth ratio with an average of 12 to 16 percent, compared to an abruptly expansion stilling basins with smooth bed. Also, the average jump length reduction for all expansion ratio in the abruptly expanding stilling basin with the rough bed was obtained 20 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suddenly expanding
  • Rough bed
  • Hydraulic jump
  • energy loss
  • depth ratio