پیامد تبدیل کاربری زمین از جنگل به تاکستان بر بخش‌های کربن آلی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان

3 استاد گروه مهندسی خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پیامد تبدیل کاربری جنگل به تاکستان بر بخش‌های مختلف کربن آلی خاک در حوضه آبخیز دریاچه زریبار مریوان بود. از دو کاربری جنگل و باغ در سه لایه 30 سانتی متر نمونه‌برداری و بخش‌بندی اندازه‌ای کربن آلی در خاک انجام شد. بیشترین و کمترین مقدار کربن آلی موجود در ذرات هم‌اندازة شن در لایه 0تا 30 سانتی‌متر به‌ترتیب در کاربری جنگل و باغ بود. با افزایش عمق، مقدار کربن آلی همراه با ذرات هم‌‌اندازه شن در هر دو کاربری کاهش یافت. مقدار ماده آلی سبک در هر سه لایة کاربری جنگل بیشتر از کاربری باغ بود. بخش‌های سبک و هم‌اندازه شن در لایه سطحی هر دو کاربری بیشترین واکنش را به تبدیل مدیریت نشان داد. سهم لایه سطحی در ذخیرة کربن آلی بیشتر از دو لایه دیگر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequence of Land Use Change from Forest to Vineyard on Soil Organic C Fractions

نویسندگان [English]

  • Hamid Mahmoudzadeh 1
  • Mohsen Sheklabadi 2
  • Ali Akbar Mahboubi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the conversion of forest to vineyard on different physical pools of organic matter in Zrebar Lake watershed. Soil samples were collected from the two major land use types including forest and vineyard land at 0-30; 30-60, and 60-90-cm depths. In each land use, different SOC fractions were measured. According to the results of size fractionation of organic carbon in 0-30-cm layer, the highest and lowest amount of sand sized fraction organic carbon was obtained in forest and vineyard land use; respectively. The amount of sand sized fraction SOC was decreased with depth. In the forest land the content of light fraction in each depths was more relative to vineyard. The light and sand sized fractions in surface layers were showed high response to management changes. Organic carbon storage in the surface layer has been more than other depths. It is proposed to apply special management in surface layers of soils to mitigate the loss of different SOC fractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic carbon
  • land use change
  • Forest
  • vineyard
  • physical fractionation