تأثیر کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر گیاه‌پالایی آنتراسن توسط گیاه چمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه صنایع تخمیری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

4 استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران

5 استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

6 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

گیاه‌پالایی یک فن‌آوری پایدار و دوستدار محیط زیست است که توانایی رفع آلودگی‌های خاک را به‌خوبی نشان داده است. از طرفی، فعالیت کرم خاکی باعث بهبود شرایط خاک می‌شود. انتظار بر این است که حضور کرم خاکی ایسینیا فتیدا[1] باعث افزایش میزان گیاه‌پالایی آنتراسن شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر استفادة توأم ایسینیا فتیدا و گیاه چمن [2] در پالایش آنتراسن خاک است. آزمایش‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، با هفت تیمار و سه تکرار در غلظت 500 میلی‌گرم آنتراسن در کیلوگرم خاک، در شرایط گل‌خانه‌ای به مدت سه ماه انجام گرفت. پس از این مدت مقدار آنتراسن باقیمانده از طریق کروماتوگرافی (HPLC) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد ایسنیا فتیدا و گیاه چمن به‌تنهایی توانایی حذف، به‌ترتیب، 4/19 و 2/24 درصد آنتراسن خاک را دارند؛ در حالی که با حضور توأم کرم خاکی و گیاه میزان تجزیه تا حذف کامل آنتراسن افزایش یافت. 1.Eisenia fetida


 2.Loluim perenne

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eisenia fetida on the Phytoremediation of Anthracne as by Lolium perenne

نویسندگان [English]

 • Hoseinali Alikhani 1
 • Akbar Ghavidel 2
 • Bagher Yakhchali 3
 • Mohammad Reza Naghavi 4
 • Ahmad Ali Pourbabaei 5
 • Somayeh Naji Rad 6
1 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Postgraduate Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Dept. of Fermentation Industries, National Research Center of Genetic Engineering and Biotechnology, Iran
4 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
5 Assistant Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
6 Assistant Professor, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Iran
چکیده [English]

Phytoremediation is a sustainable and environment friendly remediation technique, the potential of which in removal of soil contaminants has been well documented. On the other hand the activity of earthworms helps improve soil conditions. Hence, it is expected that in soil presence of earthworms can enhance the rate of phytoremediation as regards Anthracene. The aim followed in this work was to investigate the effect of a simultaneous application of Eisenia fetida along with Lolium perenne on the remediation of Anthracene pollutant in the soil. The experiments were carried out in the framework of a completely randomized design of seven triplicated treatments. A dose of 500 mg.kg-1 of Anthracene was introduced into the soil. The experiments were continued for a period of 3 months, following which the residual Anthracene was assessed through HPLC. The results revealed that, Eisenia fetida and Lolium prenne could each independently remove 19.4% vs. 24.2% of Anthracene, respectively. However, a simultaneous introduction of the earthworm along with an establishment of the plant in soil increased the rate of Anthracene removal up to a complete disappearance. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthracene
 • Eisenia fetida
 • Phytoremediation
 • poly aromatic hydrocarbons (PAHs)
 • soil hydrocarbon contamination