بررسی رفتار تورمی- انقباضی یک خاک متورم شونده

نویسندگان

چکیده

خاکهای رسی متورم‌شونده در چرخه‌های تر و خشک شدن متوالی، رفتار تورمی-انقباضی از خود بروز می‌دهند. تغییر حجم خاک در نتیجه بروز این رفتار موجب ایجاد خسارت در ابنیه ساخته شده بر این خاکها می‌شود. در این مقاله بمنظور مطالعه این رفتار، یک نمونه خاک متورم شونده متراکم شده به روش استاتیکی، در یک دستگاه ادئومتر اصلاح شده در معرض چرخه‌های متوالی تر و خشک قرار داده شد. ثبت تغییرشکل محوری خاک و همچنین تغییرات نسبت تخلخل و درجه اشباع آن حین چرخه‌های تورم و انقباض نشان داد که چرخه‌های متوالی تر و خشک موجب کاهش پتانسیل تورم‌پذیری خاک می‌‌شود. همچنین بررسی تغییرات نسبت تخلخل در مقابل درصد رطوبت خاک حین چرخه‌های تر و خشک نشان داد که منحنی تغییرات مسیرهای تورمی- انقباضی نسبت تخلخل در مقابل درصد رطوبت، یک منحنی S شکل را نشان می‌دهد که بر اساس آن انقباض خاک در حین خشک شدن در سه فاز متفاوت روی می‌دهد که این تغییر فازهای انقباضی نیز در میزان رطوبت‌ و درجات اشباع معینی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Swell-Shrink Behavior of an Expansive Soil

نویسندگان [English]

  • B. Parsaei
  • Ali Raeisi Estabraq
  • M. Moradi
چکیده [English]

Expansive soils show swelling and shrinkage behavior when subjected to cyclic wetting and drying. The variation in water content influence the volume change in this kind of soil. These volume changes can cause ground movement which may result in damage to the buildings and structures. To study the behavior, a number of successive wetting-drying cycles were conducted on a statically compacted expansive soil in a modified oedometer apparatus. Axial deformations and changes of void ratio as well as the degree of saturation of soil during the drying-wetting cycles were determined according to variation in its water content. Results show that cyclic wetting-drying reduces the susceptibility of soil to swelling. Also variations of water content and void ratio demonstrate that water content-void ratio swell-shrink paths are S-shape curves, while shrinkage of soil occuring in three different phases, happening in specific water content and degrees of saturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Expansive soil
  • Modified oedometer
  • Shrinkage phases
  • Wetting-drying cycles