بهبود طراحی مدول‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها

نویسندگان

چکیده

اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب از مقوله‌های اساسی در شبکه‌های انتقال و توزیع آب است. در همین راستا مدول‌های‌ تیغه‌ای که برای تحویل بده تقریبا ثابت در دامنه‌ای از تغییرات ارتفاع آب بالادست خود معرفی شده است ابزاری مناسب برای کاربرد در شبکه‌های فرعی می‌باشد که اصول طراحی آن در حال تکامل است. در این تحقیق بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی دو روش طراحی ارائه شده است. روش اول نتایجی منطبق با نتایج روش‌های موجود ارائه می‌دهد اما مزیت آن سادگی روش و ارائه نتایج جامع‌تر است. اما روش دوم نتایجی جدید ارائه کرده است که در مقایسه با سایر روش‌های طراحی عملکرد سازه را به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده، به طوریکه بیشینه انحراف از بده طراحی آن به طور متوسط تا 09/7%± کاهش یافته و کمترین حساسیت نسبت به تغییرات ارتفاع سطح آب بالادست را از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Baffle Sluice Gate Design Based on Hydraulic Sensitivity Concept of Structures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bi Jan Khan
  • Salah Koochakzadeh
  • Abdolhosein Hoorfar
چکیده [English]

Accurate water measurement and delivery are basic issues in irrigation networks management and performance. Thus baffle modules have been considered as appropriate means for delivering almost constant discharge within a specific range of upstream water variation. The structure is meant for low discharge delivery and could be employed in farm irrigation. However, the design criteria still needs further improvements. In this paper, the hydraulic sensitivity concept was used to provide two design methods. The results of the first method concurred with that of currently available methods, but it facilitates the design process and provides the designer with comprehensive information concerning the module performance. While the second method improved the structure design and decreased the deviation of the discharge delivery for the given condition of upstream flow variations, notably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baffle modules
  • Hydraulic sensitivity
  • Intake
  • performance improvement
  • Water measurement structure