مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی ایران ، چالش ها و راه کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه مفید قم

2 گروه حقوق دانشگاه مفید قم - ایران

چکیده

از آنجا که خدمات آب به عنوان یک خدمت عمومی دیده می شود، اکثر پیشنهاداتی که برای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد با مخالفت شدید روبرو می شود. به دلیل این مخالفت ها و ذهنیت منفی که قبلاً در این زمینه وجود داشت، قانونگذاران و سیاستمداران قوانینی را تصویب یا سیاست هایی را اعمال کردند که همگی حاکی از محدودیت های سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه آب بود. اکنون با گذشت زمان و تحولات نوین جهانی، نیاز به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. رفع محدودیت های قانونی متناسب با این نیاز ها یکی از اساسی ترین اقدامات اولیه برای رفع این محدودیت ها می باشد. لذا در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای ، محدودیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه آب را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و سپس راهکارهایی برای رفع این محدودیت ها ارائه خواهیم داد. تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد که مشارکت بخش خصوصی و واگذاری بخش های عمومی همچون آب می تواند با توجه به شرایط خاص هر کشور نتایج مثبتی را همچون ایجاد اشتغال، مصرف بهینه آب ، افزایش استاندارد و کیفیت آب شرب و همچنین آبرسانی سریع تر به مناطقی که از این نعمت محروم بوده اند را به دنبال داشته و اجرایی شدن این امر منوط به ایجاد مشوق ها و ارائه طرح های پیشنهادی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد که تحقق این امر مهم به ایجاد تحول در قانون و رفع محدودیت ها بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corporation of the private sector in Iran's, challenges and solutions Corporation of the private sector.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan madahiyan 1
  • Mohammad Mehdi Meghdadi 2
1 Faculty of Law, Mofid University of Qom
2 Mofid University of Qom - Iran
چکیده [English]

Due to the fact the the water services are considered as public services , most of the suggestions regarding the corporation of the private sector in this field are faced with severe resistance . And because of those previous negative notions and disagreements, law makers and politicians passed laws that showed limitations of private investments in the water field. With respect to the world's new evolutions, the need for the private investment seems to be more necessary. Putting away the legal restrictions proper to these needs seems to be one of the most fundamental actions for them. So in this article, the private sectors investment limitations in the water field is reviewed through a descriptive analytical approach and then we present solutions to put the limitations away. the performed researchers show that the private sector corporation and appointing the public sections such as water can have a positive results such as optimal water usage, increasing standards and the water quality and giving water to the deprived places and in order to be able to do this important task, we need to encourage investors and presenting suggestive plans to them. And all the above mentioned depends on an evolution in law and putting away the limitations .

کلیدواژه‌ها [English]

  • water. Investment
  • private sector
  • water resources management
  • legal restrictions