بررسی آزمایشگاهی دریچه آویخته به عنوان سازه اندازه گیری جریان در کانال دایره ای روباز برای رژیم جریان آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، البرز، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر با مطالعه آزمایشگاهی و تئوری خصوصیات جریان عبوری از دریچه آویخته دایره­ای و مربعی در کانال دایره­ای افقی روباز، معادلاتی برای تخمین بده جریان توسعه داده شد. به منظور جمع آوری داده­های آزمایشگاهی، یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه تحقیقات مرکزی آّب گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده و دریچه آویخته در انتهای کانال دایره­ای افقی روباز با دو قطر اسمی200 و300 میلیمتر نصب گردید. اندازه­گیری پارامتر­های لازم نظیر بده جریان، عمق جریان دربالادست دریچه و درجه باز­شدگی دریچه برای تخمین بده جریان صورت گرفت.  در این تحقیق از روش­های فرم اول دبی-اشل، نظریه خودتشابه ناقص و فرم دوم دبی-اشل برای تخمین بده استفاده شده است. یکی از نقاط ضعف این سازه نوسان در مقابل جریان و مشکل اندازه­گیری درجه باز­شدگی می­باشد. برای رفع این نقص، روش نهایی فرم دوم دبی-اشل که روشی مستقل از درجه باز­شدگی دریچه است ارائه شده است. دقیق­ترین روش از بین روش­های مذکور، نظریه خودتشابه ناقص می­باشد که متوسط خطای نسبی آن برای دریچه آویخته دایره ای برابر 34/3 درصد و برای دریچه آویخته مربعی برابر 1/4 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Studies of flow from Flap Gate in circular open channel at free flow condition

نویسندگان [English]

  • Babak Mahmoudi 1
  • Javad farhoudi 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia university, Urmia, Iran
2 Irrigation and Reclamation Department, University of Tehran, Alborz, Iran
چکیده [English]

Present research covers the results of a theoretical and experimental investigation on a circular and quadratic flap gate, which installed at the exit of a circular channel. This study would employ an experimental program in a horizontal channel of circular cross section of 200 and 300 mm diameters, equipped with either a circular or quadratic flap gate to explore the basic parameters affecting the flow discharge estimation of these devices. In this study, of three ways such of the first form Stage-Discharge technique, incomplete self-similarity theory and the second form Stage-Discharge technique have been used for estimating the discharge for circular and quadratic flap gate under free flow conditions. The research took the advantages the main difficulties during the experiments were the vibration of the gate as well as accurate measurement of gate opening. The use of second form Stage-Discharge technique would overcome such weaknesses. The most accurate of these methods is incomplete self-similarity theory. In this theory, mean absolute relative error for circular flap gate is equal to 3.34% and for 4.1% for quadratic flap gate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discharge measurement
  • Circular flap gate
  • Quadratic flap gate
  • Circular channel
Soil conservation service. (1973). Drainage of Agricultural Land. US Department of Agriculture. Pub. Water Information Center, New York.
ARMCO., Canada Ltd. (1978). Armco Water Control Gates-Catalogue. P.O. Box 3000, Guelph, Ontario, Canada.
Burrows R. and Ali K.H.M. (1997). Flow estimation from flap–gate monitoring. Journal of Institution of Water and Environmental Management (U.K.) 11(5): 346–356.
Graaff B. (1998).  Stability analysis of the Vlugter gate. The Thesis Master of Science Degree in Geosciences. The University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft, the Netherlands.
Raemy F. and Hager W.H. (1998). Hydraulic level control by hinged flap gate. Proc. Inst. Civil Eng. Water Maritime and Energy, 130: 95–103.
Ferro V. (2000). Simultaneous flow over and under a gate. Journal of irrigation and drainage engineering.190-193.
Burt C.M., Angold R., Lehmkuhl M., and Styles S. (2001). Flap gate design for automatic upstream water level control. Journal of Irrigation and Drainage Eng. 127(2): 84–91.
Replogle J. A. and Wahlin B. T. (2003). head loss characteristics of flap Gates at the ends of drainpipes. American Society of Agricultural Engineers ISSN. 0001-2351.
Litrico X., Belaud G., Baume J.P. and Jose R.B. (2005). Hydraulic Modeling of an Automatic upstream water-level control gate. Journal of irrigation and drainage engineering. 131(2): 176-189.
Vatankhah A.R., Easa S.M. (2011). Explicit solutions for critical and normal depths in channels with different shapes. Flow Measurement and Instrumentation. 43- 49.