اعلام شماره حساب تجارت جهت دریافت حق الزحمه داوری

از تمامی داوران خواهشمند است جهت دریافت حق الزحمه داوری شماره حساب بانک تجارت خود را در قسمت اطلاعات حساب بانکی وارد نمایند. چنانچه در بانک تجارت حساب ندارید، حتما باید شماره شبای حساب خود از بانکهای دیگر را وارد نمائید. لازم به ذکر است عدم تکمیل اطلاعات بانکی در سامانه به منزله انصراف از دریافت حق الزحمه داوری می باشد.