دوره و شماره: دوره 50، شماره 7، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

1. اثر زئولیت و سوپر جاذب بر کاهش آبشویی نیترات در یک خاک لوم در شرایط غیر اشباع

صفحه 1569-1579

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری


یادداشت تحقیقاتی

3. ارزیابی خطر آلودگی منابع آب و خاک کشور به آرسنیک

صفحه 1595-1617

نادر خادم مقدم ایگده لو؛ احمد گلچین


مقاله پژوهشی

4. بررسی آزمایشگاهی اثرات حفره برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر روی پایه‌های پل مجاور

صفحه 1619-1633

رسول دانشفراز؛ جعفر چابک پور؛ مهدی دسینه؛ امیر قادری


5. تحلیل آبگذری فلوم‌های نوع SMBFدر شرایط جریان آزاد و مستغرق

صفحه 1635-1649

یونس امین‌پور؛ علیرضا وطن خواه؛ جواد فرهودی


7. روندیابی سیلاب با استفاده از مدل ماسکینگام با مشتق مرتبه کسری

صفحه 1667-1676

میرمحمد بایرامی؛ علیرضا وطن خواه؛ آرزو نازی قمشلو


8. کاربرد مقیاس سازی در برآورد مشخصات نفوذ خاک

صفحه 1677-1687

محمد طاهر پوزن؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ پریسا کهخا مقدم


15. اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

صفحه 1771-1780

محمدرضا رحماوند؛ علی رحیمی خوب؛ مصطفی عرب؛ مریم وراوی پور


17. اولین تجربه سامانه تیکه‌نگاری صوتی برای پایش سرعت جریان رودخانه در ایران

صفحه 1793-1800

مسعود بحرینی مطلق؛ عباس کاظمی خشویی؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ حمید کاردان مقدم


19. امکان‌سنجی پایش کیفی تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور

صفحه 1813-1824

مریم نوابیان؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی