دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مرداد 1398 
3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر موقعیت دیواره سپری بر عملکرد سرریز زیگزاگی و کلید پیانویی با مقطع ذوزنقه‌ای

صفحه 543-553

مرضیه حمیدی‌نیا؛ محمد حیدرنژاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ علیرضا مسجدی؛ امین بردبار


6. تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل‌های فیزیکی و تجربی جذب آب ریشه در گیاه گوجه‌فرنگی

صفحه 581-591

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد نادریان فر


11. ارایه‌ی یک روش نوین تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجش از دور نوری

صفحه 641-652

حسن فروغی؛ عبدعلیی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ سعید حمزه؛ اسکات ب جونز


12. مقایسه شکل‌های مختلف پتاسیم و رفتار جذب پتاسیم در خاک‌های زراعی و غیر زراعی منطقه زیرکشت توتون شمال‌غرب کشور

صفحه 653-664

رحمت اله رنجبر؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ بهنام دولتی؛ محسن برین


14. بررسی تجزیه زیستی BTEX توسط Bacillus thuringiensis و Bacillus sp. در شرایط کاهشی نیترات

صفحه 713-724

مینا شکیبا؛ تیمور سهرابی*؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی؛ احمدعلی پوربابایی


16. بررسی پاسخ های تغذیه ای ارقام مختلف گندم به سیلیسیم در یک خاک آهکی

صفحه 701-712

سمیه صابریان رنجبر؛ بابک متشرع زاده؛ فرهاد مشیری؛ حسین میر سیدحسینی؛ حسینعلی علیخانی


19. تأثیر آب مغناطیسی و غلظت محلول غذایی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و صفات مورفولوژیکی گیاه فیسالیس

صفحه 741-751

سیدهادی ابطحی؛ وحید رضاوردینژاد؛ محمد همتی؛ ابوالفضل علیرضالو؛ محمدتقی احمدی